Over Ons

Visie

De Stichting wil de opvang van nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding hebben verloren, verbeteren en ‘rouw na zelfdoding’ in de samenleving beter bespreekbaar maken.

Doel

De Stichting heeft zich een aantal doelen gesteld, namelijk:

  • het organiseren van lotgenotencontact, individueel en/of als groep;
  • het organiseren van koffie-ochtenden;
  • het organiseren van de jaarlijkse Ontmoetingsdag Drenthe voor nabestaanden;
  • de Stichting wil de samenleving informeren over zelfdoding om zo een bijdrage te leveren aan het doorbreken van het taboe en stilzwijgen rond zelfdoding.

Historie

De goede ervaringen die de deelnemers hadden opgedaan met lotgenotencontact waren voor hen de aanleiding om de werkgroep ‘Nabestaan Na Zelfdoding Drenthe’ op te richten. In 1993 is in Assen dan ook de eerste Drentse lotgenotengroep gestart met steun van het Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom Groningen. In 2003 is de werkgroep een onafhankelijke stichting geworden en heeft goede contacten met andere hulpverlenende instanties.

Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Drenthe bestaat uit vrijwilligers die zelf een dierbare hebben verloren door zelfdoding. Hierin ligt onze verbondenheid met elkaar en met de Stichting. Het werk van de Stichting is gebaseerd op ervaringsdeskundigheid en wordt ondersteund door scholing.