Gesprekken

Door ontmoetingen met andere nabestaanden merk je dat je niet alleen staat. Je vindt herkenning en begrip, andere nabestaanden weten waarover je praat en voelen de pijn aan van wat er in je omgaat. Daarbij helpt het om van anderen te horen hoe zij met hun verlies omgaan. Het doorgeven van ervaringen is helend voor jezelf en ook voor de ander.

Individueel

Lotgenotengroep

Ervaring lotgenoten