ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Wanneer u als particulier of een vennootschap doneert aan een ANBI, mogen deze giften worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het is daardoor aantrekkelijker om te doneren aan een stichting met een ANBI-status.

De Stichting heeft de ANBI-status sinds 1 januari 2023.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter                  Greta Luning
Secretaris                 Henny Roos
Penningmeester       Duttie Kluin
Algemeen lid            vacature
Algemeen lid            vacature

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten kunnen worden vergoed.

Beleidsplan SNNZD 2023 – 2027

RSIN-nummer 816796270

Inschrijfnummer KvK 04071098

IBAN-rekeningnummer NL25RBRB 0955 5406 66