Wanneer een dierbare om het leven komt door zelfdoding, ontstaan er veel vragen en gevoelens. Nabestaanden raken verstrikt in het “waarom” en in gevoelens van onbegrip, schuld, boosheid en verlatenheid.
Er was geen afscheid.....en jij moet verder met je leven. Maar hoe?

Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Drenthe organiseert voor nabestaanden ontmoetingsgroepen en individuele contacten. Door ontmoetingen met andere nabestaanden merk je dat je niet alleen staat.

Je vindt herkenning en begrip, want andere nabestaanden weten waarover je praat en voelen aan wat er in je omgaat.

Daarbij helpt het om van anderen te horen hoe zij met hun verlies omgaan.

Het doorgeven van ervaringen is helend voor jezelf en ook voor de ander.

De Stichting staat open voor mensen van elk geloof en levensovertuiging.

Copyright © 2013-2019 Stichting Nabestaan Na Zelfdoding  Drenthe