Ontmoetingsgroep

Een ontmoetingsgroep bestaat uit mensen die zelf een naaste door zelfdoding hebben verloren. Door in een groep ervaringen te delen kunnen nabestaanden steun bij elkaar vinden. Er is ruimte om te vertellen en om te luisteren. De bijeenkomsten worden geleid door twee ervaringsdeskundigen (vrijwilligers) van de Stichting.

 

Thema’s die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen zijn:

•   waarom gebeurde het en wat ging er in die ander om?;

•   schuldgevoelens en boosheid;

•   reacties van de omgeving;

•   ervaringen met professionele hulpverlening;

•   zingeving en levensovertuiging;

•   praten over je verdriet met anderen;

•   hoe kan ik verder?

 

Voor deelname aan een groep doet het er niet toe hoe lang je nabestaande bent. Wel heeft de ervaring geleerd dat deelname als meer zinvol wordt ervaren wanneer je zover bent dat je je verlies onder ogen kan zien en in staat bent hierover te praten.


Een ontmoetingsgroep bestaat uit zes tot acht personen. Gedurende tien bijeenkomsten van twee uur komt de groep éénmaal per veertien dagen op een middag bijeen.

Copyright © 2013-2020 Stichting Nabestaan Na Zelfdoding  Drenthe