Historie van de Stichting

In 1993 is in Assen de eerste Drentse ontmoetingsgroep gestart met steun van het Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom Groningen. De goede ervaringen die de deelnemers van deze groep hadden opgedaan met dit lotgenotencontact waren voor een aantal van hen de aanleiding om de werkgroep ‘Nabestaan Na Zelfdoding Drenthe’ op te richten. De werkgroep is in 2003 een onafhankelijke stichting geworden met goede contacten met andere hulpverlenende instanties.


Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Drenthe bestaat uit vrijwilligers die zelf een dierbare hebben verloren door zelfdoding. Hierin ligt onze verbondenheid met elkaar en met de Stichting. Het werk van de Stichting is gebaseerd op ervaringsdeskundigheid en wordt ondersteund door scholing.

De Stichting staat open voor mensen van elk geloof en levensovertuiging.

Copyright © 2013-2020 Stichting Nabestaan Na Zelfdoding  Drenthe