Gesprekken

Voor lotgenotencontact organiseert de Stichting ontmoetingsgroepen en bemiddelt zij in individuele contacten.

Aan de gesprekken zijn geen kosten verbonden.Handen reiken


Niets zal

“het lot”

kunnen bepalen

er is geen

ontkomen aan


doch door  elkaar

soms even

de hand te reiken

kan een mens

troostend naast

de ander

staan!


bron: dichterskring ‘Droomster’

Copyright © 2013-2020 Stichting Nabestaan Na Zelfdoding  Drenthe