Contact

Heeft u vragen, wilt u meer informatie, met iemand praten of wilt u zich opgeven voor een lotgenotencontact, dan kunt u bellen met:


Greta Luning: 0522 - 47 10 70


Bij afwezigheid kunt u de voicemail inspreken. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.


U kunt ook mailen naar: info@snnzd.nl


Correspondentieadres

Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Drenthe (SNNZD)

Derkingehof 49

9403 PD Assen


IBAN rekeningnummer NL25 RBRB 0955 540 666

inschrijfnummer KvK   04071098

RSIN 816796270

Copyright © 2013-2020 Stichting Nabestaan Na Zelfdoding  Drenthe