Visie

De Stichting wil de opvang van nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding hebben verloren, verbeteren en “rouw na zelfdoding” in de samenleving beter bespreekbaar te maken.


Doel

De Stichting heeft zich een aantal doelen gesteld.

Ten eerste het organiseren van lotgenotencontact, individueel en/of als groep, waaronder ook de jaarlijkse inloop- en ontmoetingsdag voor nabestaanden.

Ten tweede wil de Stichting de samenleving informeren over zelfdoding om zo een bijdrage te leveren aan het doorbreken van het taboe en stilzwijgen rond zelfdoding.

Copyright © 2013-2020 Stichting Nabestaan Na Zelfdoding  Drenthe